Mujhko Shakti De Karde Karam Raharki Vale – Bhagat Kundan

Sacho satram – SSD Sindhi Bhajan 

Mujhko Shakti De Karde Karam Raharki Vale .

Singer – Bhagat Kundan

Leave a comment