Sohni Palki Sajayo Dhuni Sahib Thi Ache – Kami Shah

Sacho satram – SSD Bhajan
Sohni Palki Sajayo Dhuni Sahib Thi Ache

Singer – Kami Shah.

Leave a comment