Raharki Sahib Zindabad Devari Sahib Zindabad – Sain Naranjan lal

Sacho satram – SSD Sindhi Bhajan 

Raharki Sahib Zindabad Devari Sahib Zindabad

Singer – Sain Naranjan lal

Leave a comment