Kohar Bi Aghji Vaya Shewa Bi Aghji Vae Kanwar Te Razi Thi Paya – Tufail Sanjrani

Sacho satram – SSD Sindhi Bhajan

Kohar Bi Aghji Vaya Shewa Bi Aghji Vae Kanwar Te Razi Thi Paya Sacha Sain Razi Thi Paya 

Singer – Tufail Sanjrani

Leave a comment