Aarti Sahib – Dulha Darvesh Sain kanyalal Sahib

Aarti Sahib – Pooj Raharki sahib

Singer – Dulha Darvesh Sain kanyalal Sahib

Leave a comment